פסיבציה לנירוסטה הינה תהליך כימי אשר גורם להסרת הברזל החופשי מפני השטח של הנירוסטה וכתוצאה מכך מונע יצירת קורוזיה אפשרית.


פלדות אל חלד (נירוסטה) הינן סגסוגת ברזל עם יסוד נוסף המקנה להן עמידות בפני קורוזיה.

היסודות הנוספים הם בדרך כלל כרום, ניקל ומנגן – לבד או בצירופים שונים.
הכרום הוא היסוד החשוב ביותר כי הוא נותן עמידות בפני קורוזיה והניקל גורם לשיפור התכונות המכאניות וכושר העיבוד.

פסיבציה לנירוסטה הינה תהליך כימי אשר גורם להסרת הברזל החופשי מפני השטח של הנירוסטה וכתוצאה מכך מונע יצירת קורוזיה אפשרית.

עמידות הנירוסטה לאחר פסיבציה בתא מלח (ASTM B117) הינה למשך שעתיים.

סוגים שונים של נירוסטה עוברים תהליכים שונים של פסיבציה וזאת על פי התקן – QQ-P-35 והתקן שמחליף אותו –ASTM A967 . וגם AMS 2700.