מדיניות סביבתית - גרין קואט ISO 14001:2015

מדיניות איכות סביבה לפי ISO 14001:2015

מהדורה 2 מתאריך 08.03.18

 


הנהלת גרין קואט, מתוך הבנת חשיבות השמירה על איכות הסביבה קבעה לעצמה מדיניות מפורטת המרוכזת בקובץ נוהלי איכות הסביבה.

הנהלת גרין קואט רואה ביישום ISO 14001:2015 השפעות חיוביות לארגון, לעובדיו וכמובן לקהילה, מהיבטים טהורים של שמירה על איכות הסביבה, מהיבטים כלכליים של הגדלת הרווח וכושר התחרות בשווקים הארציים והבינלאומיים.

הנהלת גרין קואט  מחויבת לעמידה בדרישות החוק והתקנות בנושא איכות הסביבה.

הנהלת גרין קואט מיישמת הקטנת ההשפעות הסביבתיות בתהליכים הקיימים ומתכוונת ליישם זאת גם בתהליכים עתידיים.

חברת גרין קואט מטפלת בשפכיה באמצעות מתקן לטיפול בשפכים גדול ומתקדם מסוגו אשר לא נראה כמותו במפעלים לציפוי מתכות בארץ.

חברת גרין קואט המודעת לבעיית המים בישראל מפעילה מתקן למחזור מים אשר מטפל במי השטיפה בעזרת עמודות וממחזרת אותם לתהליך הייצור.

הנהלת גרין קואט משקיעה מאמצים ומשאבים למציאת חומרים ידידותיים יותר לסביבה אשר יהוו תחליף הולם לחומרים הקיימים כיום בתהליכי הייצור להפחתת הפסולת ולמחזור.


חברת גרין קואט שוקדת כל העת על שיפור מתמיד בהשפעות הסביבתיות שלה. באמצעות סקרי הנהלה חצי שנתיים. הדנים בבעיות הסביבתיות ומנסים לפתור אותן.


הנהלת גרין קואט מתחייבת לעמוד בחוקים הסביבתיים העתידיים תוך כדי השקעת אנרגיה ומשאבים בהשגת יעדים חוקתיים אלו.

הנהלת גרין קואט מוודאת העברת המידע הנמצא בדפי מדיניות זו לעובדיה בעזרת הדרכות שנתיות והוראות יום-יומיות.

חברת גרין קואט מוודאת העברת המדיניות הסביבתית שלה גם לעובדים מטעמה באמצעות הדרכות.

חברת גרין קואט מעודדת שימוש במערכת ניהול סביבתי של ספקיה באמצעות העדפת ספקים אשר להם מערכת ניהול סביבתי.

המדיניות הסביבתית מופצת בלוח מודעות המפעל, וגם באתר האינטרנט של חברת גרין קואט (מיסודה של כרומניקל) והיא זמינה לכל דורש.